Rollestyring

Forskellige roller, forskellige rettigheder

Der kan være mange forskellige parter, der er inde over bevillingen af midler. Derfor har man i AdminEaze muligheden for som administrator at tildele og ændre rollerne med få klik.

De tre roller

Med rollestyring kan du sikre, at dine brugere har de rettigheder, der svarer til lige nøjagtig deres behov. Vi har skabt tre niveauer af roller som vi kalder ejer, admin og komité.

  • EJER
    Med ejerprofilen har du fx adgang til at redigere alle programmer og oprette nye, redigere og oprette brugerprofiler inkl. ejerprofiler, tildele roller på alle programmer, tilgå ansøgninger på alle programmer, bevilge tilskud, tilgå alle beskeder, benytte rapporteringsmulighederne, tilgå organisationens faktureringsoplysninger, design og logfiler.
  • ADMIN
    Med adminprofilen har du fx adgang til at redigere egne programmer og oprette nye, redigere og oprette brugerprofiler, tildele roller på egne programmer, tilgå ansøgninger på egne programmer, bevilge tilskud, tilgå tildelte beskeder og benytte rapporteringsmulighederne.
  • KOMITÉ
    Med komitéprofilen har du fx adgang til at tilgå ansøgninger på det program du er tilknyttet, bevilge tilskud, tilgå egne beskeder og benytte rapporteringsmulighederne.