En online håndsrækning med fonds-administrationen

AdminEaze giver mulighed for at skabe effektive arbejdsgange i arbejdet med ansøgninger og bevillinger i fonden. Du får et website, hvor du kan præsentere fondens ansøgningsmuligheder og -betingelser, og hvor ansøgerne kan udfylde deres ansøgninger. Samtidig indeholder AdminEaze et sagsbehandlingssystem, hvor både den interne sagsbehandling og kommunikationen med ansøgerne foregår. På den måde sikrer du dig, at alle oplysninger – også eventuelle personfølsomme data – opbevares og behandles i det samme system.

Lad os lette arbejdet med ansøgninger og bevillinger

Med AdminEaze kan du gøre det enkelt for ansøgerne at få overblik over deres ansøgningsmuligheder, samtidig med at du får adgang til en række værktøjer, der letter arbejdet med den interne sagsbehandling og giver mulighed for at skabe effektive arbejdsgange.

For at hjælpe selve sagsbehandlingen af de enkelte ansøgninger på vej og lette arbejdet med din tilskudsadministration rummer AdminEaze en række værktøjer til bevilling, samarbejde, rapportering og kommunikation.

Du kan vælge at indarbejde budgetter og bevillinger i AdminEaze, så du hele tiden kan følge med i de overordnede linjer i tilskudsøkonomien. Du kan løbende følge budget, ansøgte beløb, samlede budgetter og bevillinger.

Ofte er der flere forskellige parter, der er inde over bevillingen af midler. Måske skal fondens bestyrelse kunne tilgå ansøgningerne, eller måske har du behov for at give dine kolleger adgang til dem. Med AdminEaze’s rollestyring kan du sikre, at dine brugere har de rettigheder, der svarer til lige nøjagtig deres behov.

Beskedfunktionen i AdminEaze er central for din kommunikation med både ansøgere og kolleger. Systemet sender automatisk e-mailnotifikationer, når der kommer en ny besked i systemet, så hverken du eller ansøgerne behøver at være bekymrede for at gå glip af vigtigt nyt.

Du kan benytte systemets standardformular eller bygge dine helt egne ansøgningsformularer, og hvis fonden har mere end én ansøgningspulje, kan hver pulje have sin egen specialtilrettede formular. Det laver du med AdminEaze’s visuelle formularbygger, der tilbyder dig maksimal fleksibilitet og fungerer let og smidigt med en drag’n drop-funktion.

AdminEaze tilbyder en rapporteringsfunktion, der gør det let at trække data ud af systemet med information om fx oversigter over ansøgninger og bevillinger, bevillingernes størrelse, udbetalinger og meget mere. Du trækker rapporterne ud i Excel, så du let kan arbejde videre med dine datasæt. På den måde gør vi det enkelt, at lave din løbende ledelsesrapportering til bestyrelse og andre beslutningstagere.

Vi hjælper dig med at holde styr på både dine egne og ansøgernes tidsfrister. På dit AdminEaze dashboard kan du altid følge med i, hvornår de næste ansøgningsfrister ligger, og hvilke godkendte ansøgninger, der snart nærmer sig deres afslutning.

Med AdminEaze får du et moderne og innovativt IT-system til tilskudsadministration. Alle data samles på ét sted, og hele sagsbehandlingen kan foretages inden for systemets rammer. Når du bruger AdminEaze sikrer du dig, at alle oplysninger – også eventuelle personfølsomme data – opbevares og behandles i det samme system og overholder betingelserne i GDPR.