Brugervilkår og -betingelser

for AdminEaze Hjemmeside www.AdminEaze.com, Abonnenternes Sub-Domæne, Applikation og AdminEaze’s Apps

1. ACCEPT AF BRUGERBETINGELSERNE

1.1 Disse Brugerbetingelser og Ansvarsfraskrivelsen gælder for enhver brug af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og AdminEaze’s Apps, uanset om sådan brug sker som Bruger, Abonnent, Administrator, eller som Ansøger.

For Abonnenter og Administratorer gælder derudover de af AdminEaze udstedte Abonnementsbetingelser.

For Ansøgere gælder, udover disse Brugerbetingelser og Ansvarsfraskrivelsen, tillige sådanne yderligere betingelser, som den enkelte Abonnent eller Administrator udsteder vedrørende brug af dennes Sub-Domæne.

1.2 Kun den danske version af Brugerbetingelserne og Ansvarsfraskrivelsen er juridisk gældende. Oversættelser til andre sprog er udarbejdet alene af hensyn til Brugernes bekvemmelighed. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en oversættelse og den danske version, har den danske version forrang.

1.3 Enhver brug af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps og de oplysninger og tjenester, der stilles til rådighed via nogen af ​​disse, er underlagt den seneste version, som ændret fra tid til anden, af ​​disse Brugerbetingelser og Ansvarsfraskrivelsen og enhver Bruger, Abonnent eller Ansøger, hvad enten brugen sker via Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, anses gennem sin brug for at have tiltrådt Brugerbetingelserne og Ansvarsfraskrivelsen.

1.4 Ved accept eller stiltiende accept af Brugerbetingelserne og Ansvarsfraskrivelsen accepterer Brugerne yderligere at være bundet af AdminEaze’s øvrige politikker, der er relevante for brugen af ​​Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, herunder dets Persondatapolitik og Cookies politik, som er tilgængelige på Hjemmesiden.

1.5 AdminEaze kan ændre disse Brugerbetingelser, Ansvarsfraskrivelsen samt indholdet og funktionaliteten af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps fra tid til anden uden varsel til Brugeren. Brugeren kan se den seneste version af Brugerbetingelserne og Ansvarsfraskrivelsen på henholdsvis Hjemmesiden og/eller Sub-Domænerne.

Det er Brugerens ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende Brugerbetingelser, og Ansvarsfraskrivelsen, og fortsat brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps efter udsendelse af ændringer, justeringer og/eller modifikationer udgør den relevante Brugers accept af de reviderede Brugerbetingelser, og/eller Ansvarsfraskrivelsen

1.6 Læs venligst Brugerbetingelserne og Ansvarsfraskrivelsen grundigt igennem, inden du bruger Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps. Hvis Bruger ikke accepterer Brugerbetingelserne og Ansvarsfraskrivelsen, er det ikke tilladt Brugeren at bruge Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps.

1.7 Forbrugere, der ønsker at indgive klager i forbindelse med køb af Ydelser via Hjemmesiden kan gøre det i Danmark ved "Center for Klageløsning" i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, ved brug på Hjemmesiden www.forbrug.dk. Forbrugerne kan også bruge EU Commission's online ”claims” portal på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal ansøgeren informere om AdminEaze e-mail-adresse, info@admineaze.com.

Ved klage over køb af Ydelser via Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps skal klagen rettes mod den Abonnent eller Administrator, fra hvem Ydelsen er købt. Ved indgivelse af en klage skal klageren informere om Abonnentens eller Administrators email addresse.

2. DEFINITIONER

2.1"Abonnent" betyder en Bruger, der har indgået en separat Abonnementsaftale med AdminEaze i overensstemmelse med Abonnementsvilkårene.

"AdminEaze" betyder AdminEaze ApS, et anpartsselskab, der er behørigt stiftet og registreret i henhold til dansk lov (CVR nr. 39701049), med registreret forretningsadresse og hovedkontor på Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C,

Danmark. Henvisninger i disse Brugerbetingelser til AdminEaze skal omfatte dets Nærtstående, bortset fra at ingen Nærtstående eller Skadesløsholdte kan holdes ansvarlig for forpligtelser der påhviler nogen af ​​de andre Nærtstående eller Skadesløsholdte.

"AdminEaze’s Apps" betyder de apps, der er udviklet af eller for AdminEaze til brug for Brugeres, Abonnenters og Administrators brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner og Applikationen.

"Administrator(-er)" betyder den, som administrerer en eller flere af de tilskuds- og støtteordninger, legater, o.lign, som offentliggøres eller tilbydes via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps

"Ansvarsfraskrivelsen" betyder den ansvarsfraskrivelse, der er offentliggjort på www.admineaze.com, som ændret fra tid til anden.

"Ansøger" betyder en Bruger, der har oprettet en Bruger profil i Applikationen via et Sub-Domæne, og som ved hjælp af sin Bruger profil i Applikationen indsender ansøgninger om tilskud, støtte, legater o.lign. fra Abonnenter og/eller Administratorer.

"Applikationen" betyder AdminEaze’s cloud-baserede software løsning, der markedsføres under navnet ”ADMINEAZE”, og som stilles til rådighed via de til Abonnenterne designerede Sub-Domæner og/eller via AdminEaze’s Apps, og som giver Abonnenter mulighed for at oplyse om og markedsføre mulige tilskuds- og støtteordninger, legater o.lign., samt mulighed for, via den adgangsbegrænsede del af det for Abonnenten designerede Sub-Domæne og/eller AdminEaze’s Apps, at administrere ansøgninger om tilskud, støtte, legater o.lign., og som giver Ansøgere mulighed for at ansøge om tilskud, støtte, legater o.lign. fra de tilskuds- og støtteordninger, legater o.lign., der er annonceret via et designeret et Sub-Domæne. Udtrykket Applikationen omfatter endvidere sådanne yderligere moduler, funktioner og/eller funktionaliteter, som er eller efterfølgende tilføjes til Applikationen, Sub-Domænerne og/eller AdminEaze’s Apps.

"Bruger(-e)" betyder alle personer, der logger på og/eller bruger Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, herunder Ansøgere, Abonnenter og Administratorer, uanset om det er i deres egen eller en tredjeparts interesse.

”Brugerbetingelser" betyder disse brugerbetingelser.

"Cookie Politik" betyder cookie-politikken, offentliggjort på www.admineaze.com, som ændret fra tid til anden.

"Hjemmesiden" betyder den hjemmeside, der stilles til rådighed under adressen www.admineaze.com, som yderligere beskrevet under punkt 3

"Nærtstående" betyder AdminEaze og enhver anden enhed, der direkte eller indirekte, gennem en eller flere andre parter, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med AdminEaze, eller som kontrollerer AdminEaze.

"Opdateringer" betyder fejlrettelser, patches, opgraderinger, forbedrede funktioner, plugins og nye versioner af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps.

"Oplysninger" betyder alle oplysninger, der stilles til rådighed elektronisk til Brugere via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, uanset om sådanne oplysninger er genereret og/eller offentliggjort af AdminEaze, Abonnenter eller af Udbydere, eller gennem indsamling af offentligt tilgængelige data. 

"Persondatapolitik" betyder persondatapolitikken, der er offentliggjort på www.admineaze.com, som ændret fra tid til anden. 

"Skadesløsholdte" betyder AdminEaze, samt dets Nærtstående, ejere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, konsulenter, leverandører eller andre parter, der er involveret i at oprette, producere, transmittere eller distribuere Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen, AdminEaze’s Apps og/eller Oplysningerne.

"Sub-Domæne" betyder de designerede sub-domæner, som AdminEaze stiller til rådighed for Abonnenter og Administrator til brug for disses markedsføring og administration af mulige tilskuds- og støtteordninger, legater o.lign., herunder mulighed for at administrere ansøgninger om tilskud, støtte, legater o.lign., og som Ansøgere kan gøre brug af til indlevering af ansøgniner om tilskud, støtte, legater o.lign.

"Ydelser" betyder de Oplysninger, funktioner og funktionaliteter på Hjemmesiden Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, der til enhver tid stilles til rådighed for Brugere, og omfatter tillige Abonnenters og Administratorers mulighed for via Sub-Domæner at offentliggøre og markedsføre oplysning om mulige tilskuds- og støtteordninger, legater, o.lign., samt muligheden for, via Applikationen, at administrere ansøgninger om tilskud, støtte, legater o.lign., og øvrige Brugeres mulighed for at tilgå Oplysninger om mulige tilskuds- og støtteordninger, legater, o.lign., samt Ansøgeres mulighed for at ansøge om sådanne tilskud, støtte, legater, o.lign., via Sub-Domænerne og via AdminEaze’s Apps.

3. HJEMMESIDEN OG SUB-DOMÆNER 

3.1

Hjemmesiden er AdminEaze’s egen hjemmeside, der anvendes til selskabets oplysning om selskabets services og kommunikation med Brugere, men ikke til Abonnenters og Administratorers brug af Applikationen

Sub-Domæner er designerede og designede hjemmesider, som AdminEaze tildeler Abonnenter og Administrator ved tegning af et Abonnement til disses brug af Applikationen, herunder til brug for markedsføring og administration af mulige tilskuds- og støtteordninger, legater o.lign., og mulighed for at administrere ansøgninger om tilskud, støtte, legater o.lign., og som Ansøgere kan gøre brug af til indlevering af ansøgniner om tilskud, støtte, legater o.lign.

3.2 Abonnenter og Administratorer er ansvarlige for indholdet og brugen af Sub-Domænerne, herunder for enhver økonomisk disposition via Sub-Domænerne og Applikationen, og Brugere kan ikke rejse nogen form for krav mod AdminEaze for Abonnenternes og Administratorernes indhold eller administration af Sub-Domænerne, eller for nogen betaling eller tilbagebetaling til eller fra Abonnenter eller Administratorer.

3.3 Brugere kan indtaste eller uploade visse personlige oplysninger via Sub-Domænerne og/eller AdminEaze’s Apps når de opretter en brugerprofil eller når de indleverer ansøgninger om tilskud, støtte, legater, o.lign., eller i øvrigt via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps kommunikerer med AdminEaze, eller med Abonnenter og Administratorer, der administrerer tilskuds- og støtteordninger, legater, o.lign. via designerede Sub-Domæner.

Tilsvarende kan Brugere, i forbindelse med tegning af et Abonnement, indtaste eller uploade visse personlige oplysninger, herunder oplysninger om Abonnentens kontaktpersoner, m.v.

Personlige oplysninger, der er blevet indtastet eller uploadet af Brugere, herunder ved oprettelse af en Bruger profil, vil blive opbevaret af AdminEaze og/eller den Abonnent eller Administrator hvis Sub-Domæne er anvendt til indtastning eller upload af sådanne oplysninger. Oplysninger i Bruger profiler vil alene blive tilgængelige for andre Abonnenter og Administratorer ved en Ansøgers  ansøgning om tilskud, støtte, legater, o.lign. hos en Abonnent eller Administrator, eller hvis Brugeren via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps kommunikerer med AdminEaze eller med Abonnenter og Administratorer, der administerer tilskuds- og støtteordninger, legater, o.lign.

3.4 Abonnenter og Administratorer bliver dataansvarlig for alle personlige oplysninger, der overføres til Abonnenten eller Administrator ved en Brugers oprettelse af en Bruger profil eller ved en Ansøgers ansøgning om tilskud, støtte, legater, o.lign. der administreres af Abonnenten eller Administrator, og Brugeren skal rette alle henvendelser vedrørende disse til den pågældende Abonnent eller Administrator.

3.5 Information om tilskud, støtte, legater, o.lign. gøres tilgængelig af Abonnenter og Administratorer på de enkelte Abonnenters eller Administratorers Sub-Domæner og/eller via AdminEaze’s Apps, eller ved indhentelse af oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder.

3.6 Abonnenter og/eller Administratorer af tilskud, støtte, legater, o.lign., er uafhængige tredjeparter, og AdminEaze fungerer ikke som principal, repræsentant, mægler eller forretningsdrivende med hensyn til nogen sådan person. Brugerens forhold til enhver Abonnent og/eller Udbyder, som Brugeren kontakter via  Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, er udelukkende et forhold direkte mellem Abonnenten og/eller Administrator og Brugeren, og Brugeren samtykker i ikke at holde AdminEaze eller nogen Skadesløsholdt ansvarlig for noget tab eller erstatning af noen slags, der opstår som følge af en forbindelse mellem Abonnenten og/eller Udbyder, herunder som følge af indholdet leveret af Abonnenten og/eller Administrator via Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps.

3.7 Hvis AdminEaze, henholdsvis en Abonnent eller Administrator, giver Brugere mulighed for at tilføje indhold til Hjemmesiden, Sub-Domæner og/eller AdminEaze’s Apps i form af anmeldelser, anbefalinger, vejledninger, o.lign., skal AdminEaze og/eller den pågældende Abonnent eller Administrator have en tidsubegrænset, royalty-fri ret til, efter eget valg, at offentliggøre, redigere, afvise eller slette indhold, der er leveret.

4. BRUGSRET

4.1 Brugere får en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicensberettiget og opsigelig ret til at bruge Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps til deres tiltænkte formål, , men får ikke tildelt nogen form for ejerskab eller andre rettigheder over Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, eller deres indhold.

4.2 AdminEaze forbeholder sig ret til på egne vegne og på vegne Abonnenter og Administratorer, efter eget skøn, til enhver tid af hvilken som helst årsag eller uden grund, at suspendere eller opsige en Brugers brug af ​​Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps. AdminEaze forbeholder sig endvidere ret til, efter eget skøn, at ændre, suspendere eller afbryde alle eller visse dele af indholdet, designet, egenskaberne, funktionerne og/eller enhver anden del af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps til enhver tid uden forudgående varsel.

AdminEaze bemyndiger Abonnenter og Administratorer rette til at håndhæve rettighederne ifølge denne bestemmelse for såvidt angår Brugeres brug af Sub-Domæner. 

5. BRUGERENS FORPLIGTELSER

5.1 Brugere må kun bruge Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps til at oprette og ajourføre deres brugerprofil til at søge oplysninger, ansøge, og administrere deres ansøgninger om de tilskud, støtte, legater, o.lign, der er oplyst om via Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, og må ikke bruge Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps til andre formål.

5.2 Bruger har forstået og accepterer, at udskrivning, download eller anden adgang til software, materiale eller Information, opnået ved brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps sker efter Brugerens beslutning og for Brugerens risiko, og at Brugeren alene er ansvarlig for eventuelle skader på Brugerens computer, enhed, system eller netværk, herunder ethvert tab eller korruption af data.

5.3 Ved at bruge eller indtaste oplysninger på Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, anerkender og garanterer Brugeren, at: (i) Bruger har retten til at acceptere disse Brugerbetingelser og Ansvarsfraskrivelsen og til at bruge Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps; (ii) Bruger anvender sin faktiske identitet (iii) Brugeren alene har givet retvisende, præcise, ajourførte og komplette oplysninger; og (iv) at Brugeren vil opretholde og straks opdatere de oplysninger, som Brugeren giver for at holde dem retvisende, præcise, ajourførte og komplette. Hvis Bruger afgiver, eller hvis AdminEaze eller en Abonnent eller Administrator har rimelig grund til at tro, at Brugers oplysninger er urigtige, upræcise, ikke ajourførte eller ufuldstændige, kan AdminEaze eller den berørte Abonnent eller Administrator blokere Brugers nuværende og fremtidige brug af henholdsvis Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps. 

Bruger indestår for, at dennes data, indhold og enhver information, der leveres eller bruges på Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps samt Brugerens brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, ikke vil; (a) ændre eller beskadige nogen af de varemærker, forretningskendetegn, eller anden immateriel ejendomsret, som AdminEaze eller en Abonnent eller Administrator stiller til rådighed i forbindelse med Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, eller på anden måde krænke eller muliggøre overtrædelse af nogen ophavsret, patent, varemærker, servicemærker, forretningskendetegn, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, markedsføring eller private rettigheder (kollektivt benævnt "Rettigheder") tilhørende nogen part, herunder tredjeparters rettigheder; (b) på nogen måde præsentere Brugeren som værende sponsoreret af, tilknyttet eller godkendt af AdminEaze eller en Abonnent eller Administrator eller dets tilknyttede partnere; (c) bruge nogen af Rettighederne eller andet indhold tilgængeligt via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen- og/eller AdminEaze’s Apps til noget andet formål end det formål, for hvilket disse er gjort tilgængelige for Brugere; (d) nedgøre eller bagtale AdminEaze eller Abonnenter eller Administratorer, deres partnere, eller deres Rettigheder, eller nogen anden del af Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen- og/eller AdminEaze; (e) sende eller overføre indhold, der er ulovligt, truende, uanstændigt, opfordrende, pornografisk eller blasfemisk, eller noget materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der kunne blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til privatretligt ansvar eller på anden måde er i strid med lovgivningen; (f) tilpasse, oversætte, modificere, opdele, demontere eller omdanne Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller noget software eller programmer, der anvendes i forbindelse med disse; g) indeholde eller tilbyde nogen virus, trojanske heste, orme, tidsbomber eller anden computerprogrammering eller kode, der er designet eller påtænkt at ville beskadige, ødelægge, aflytte, downloade, forstyrre, manipulere eller på anden måde forstyrre eller overtage Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, data, personlige oplysninger, software, udstyr, servere eller indhold eller lette eller fremme hacking eller lignende adfærd (h) skaffe eller forsøge at skaffe sig adgang til de adgangsbegrænsede dele af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller til andre Brugeres oplysninger, der er beskyttet med adgangskode (i) udgive sig for nogen anden person eller enhed eller på anden måde give urigtige eller misvisende oplysninger om Brugers tilknytning til en person eller enhed og (j) begrænse eller vanskeliggøre nogen anden Bruger fra at bruge eller nyde fordel af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps (eller en anden linket hjemmeside)

5.4 Brugen af indhold fra andre hjemmesider eller netværks-computere er forbudt. Links til Hjemmesiden eller til Sub-Domæner uden AdminEaze’s, eller de respektive Abonnenters eller Administratorers, udtrykkelige skriftlige tilladelse er strengt forbudt.

5.5 Framing, spejling, kryptering, skrabning eller dataudvinding fra Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps er strengt forbudt. Ligeledes er enhver anden adfærd af Brugere, som efter AdminEaze’s eller de respektive Abonnenters eller Administratorers egenhændige vurdering begrænser eller vanskeliggør enhver anden Brugers brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps (eller nogen linket hjemmeside) ikke tilladt.

5.6 Når en Bruger anvender Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller sender e-mails eller andre beskeder til AdminEaze, en Abonnent, eller en Administrator, kommunikerer Brugeren elektronisk med AdminEaze, Abonnenten og/eller Administrator, og samtykker i at modtage kommunikation fra AdminEaze, Abonnenten og/eller Administrator elektronisk. AdminEaze, Abonnenten og/eller Administrator kan kommunikere med Brugeren via e-mail, ved at sende meddelelser via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, ved at aflevere meddelelser via mobile applikationer eller via andre elektroniske midler. Bruger accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og andre meddelelser, som AdminEaze, Abonnenten og/eller Administrator sender til Brugeren elektronisk, opfylder ethvert retligt eller kontraktligt krav om, at sådanne meddelelser skal være skriftlige.

6. EJENDOMSRET TIL DATA

6.1Ejendomsretten til Oplysninger, der stilles til rådighed via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, forbliver hos ejeren af ​​sådanne oplysninger uanset om Oplysningerne er indhentet af Brugere, AdminEaze, Abonnenter og/eller Administratorer eller via automatisk dataindsamling fra offentligt tilgængelige kilder, og uanset om Oplysningerne er blevet verificeret, kategoriseret og struktureret af AdminEaze,  Abonnenter og/eller Administratorer.

7. SUPPORT

7.1 AdminEaze yder ingen support til Brugere med hensyn til deres brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, bortset fra support til Abonnenter og Administratorer, der har tilmeldt sig AdminEaze’s support ydelser.

8. MONITORERING

8.1 AdminEaze kan vælge elektronisk overvågning af hele eller udvalgte områder af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, herunder enhver trafik på Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, og kan videregive ethvert indhold, optegnelser, eller elektronisk kommunikation af enhver art (i) for at opfylde enhver offentligretlig regulering eller lovlig myndighedsanmodning (ii) hvis sådan videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at drive Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps; eller (iii) for at beskytte AdminEaze’s rettigheder eller ejendomsret eller Brugernes, Abonnenternes og/eller Administratorernes rettigheder.

De samme rettigheder tilkommer Abonnenter og Administratorer for såvidt angår Sub-Domæner.

8.2 AdminEaze har ret til at kontakte enhver Bruger, der har accepteret disse Brugerbetingelser,  med oplysning om nye funktioner eller funktionaliteter på Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, m.v., inkl. oplysning om eventuelle andre apps, der kan kommunikere med Applikationen og/eller Admineaze’s Apps. Brugeren har til enhver tid ret til at trække sit samtykke til sådanne marketingaktiviteter tilbage.

9. ÆNDRINGER AF HJEMMESIDEN, SUB/DOMÆNER, APPLIKATIONEN OG/ELLER ADMINEAZE’S APPS

9.1 AdminEaze har ubegrænset ret, men ingen forpligtelse, til at opdatere Hjemmesiden, Sub-Domænerne, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps med det formål at forbedre eller forenkle dets funktioner, funktionaliteter mv.

9.2 AdminEaze kan fra tid til anden frigive opdaterede versioner af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps. Desuden kan Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps automatisk oprette forbindelse til AdminEaze’s, Abonnenters, Administratorers og/eller tredjeparters servere for at kontrollere tilgængelige Opdateringer og kan enten (a) automatisk udføre Opdateringer, eller (b) give Brugere mulighed for manuelt at acceptere Opdateringer. Ved at bruge Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, accepterer Brugerne hermed automatiske Opdateringer, og at disse Brugerbetingelser gælder for alle sådanne Opdateringer.

9.3 Opdateringer af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps kan påvirke Ydelserne, Informationen og funktionaliteten af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps,. AdminEaze kan ikke gøres ansvarligt for eventuel skade på eller tab af Ydelser, Information osv. forårsaget af sådanne Opdateringer.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 Ejendomsretten til Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, samt eventuelle ændringer deraf, tilhører er AdminEaze og/eller dets forskellige tredjepartsleverandører og distributører. Oplysninger, der findes på Hjemmesiden, må ikke kopieres, gengives, genudgives, distribueres, offentliggøres, sælges, overføres eller ændres uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AdminEaze og/eller den relevante ejer af sådanne oplysninger.

10.2 Varemærker, logoer og forretningskendetegn, der vises på Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps er registrerede og/eller erhvervede rettigheder tilhørende AdminEaze, dets Nærtstående, og/eller forskellige tredjeparter, herunder Abonnenter eller Administratorer. Ingen oplysninger på Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps skal implicit eller på anden måde fortolkes som meddelelse af licens eller anden brugsret til varemærkerne, logoerne og/eller forretningskendetegnene, medmindre skriftlig tilladelse foreligger fra AdminEaze eller en anden part, der ejer varemærkerne, logoerne og/eller forretningskendetegnene.

10.3 Bruger bevarer alle immaterielle rettigheder til det indhold som en Bruger sender til AdminEaze. Ved at indsende indhold til Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, herunder oplysninger, der er underlagt databeskyttelse, meddeler Brugeren AdminEaze, Abonnenter og Administratorer ret til at strukturere, kategorisere og videreudvikle sådanne oplysninger således at disse opfylder Hjemmesidens, Sub-Domænets, Applikationens og/eller AdminEaze’s Apps’ krav. Bruger meddeler endvidere AdminEaze, Abonnenter og Administratorer en royaltyfri, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens til, så længe de registrerede eller uregistrerede rettigheder gælder, at videregive og bruge Brugerens indhold eller dele deraf, på hvilken som helst måde de beslutter. Ved at indsende oplysninger til AdminEaze, Abonnenter eller Administratorer indstår og garanterer Brugeren, at de oplysninger, der er indsendt, ejes af Bruger, at ingen andre har nogen rettigheder over Oplysningerne, og at AdminEaze, Abonnenterne og Administratorerne, hvis de ønsker det, frit kan bruge Informationen, i den form den er leveret eller som modificeret af AdminEaze, Abonnenterne og Administratorerne, uden yderligere tilladelse eller licens fra nogen tredjepart.

10.4 Brugerens brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps kan omfatte muligheden for overførsel og brug af tredjeparters software eller links til tredjepartsindhold, som der er adgang til via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps (sådant software og indhold samlet benævnt "Tredjeparts Indhold"). Bruger anerkender, at alt Tredjeparts Indhold tilhører ejerne af sådant Tredjeparts Indhold og at det kan være beskyttet af gældende ophavsret eller andre immaterielle rettigheder. Hverken disse Brugerbetingelser eller Brugerens brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps for at få adgang til Tredjeparts Indhold giver Brugeren nogen rettigheder over sådant Tredjeparts Indhold.

11. OVERFØRSEL, OVERDRAGELSE OG VIDEREGIVELSE

11.1 AdminEaze er berettiget til når som helst at overføre, overdrage og/eller videregive sine rettigheder til Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps.

11.2 Bruger har ikke ret til helt eller delvis at overføre, overdrage og/eller videregive sine rettigheder og/eller forpligtelser til at bruge Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, eller krav mod AdminEaze Abonnenterne eller Administratorerne. 

12. EKSPORTKONTROL OG ANDRE HANDELSBEGRÆNSNINGER

12.1 AdminEaze, Abonnenterne eller Administratorerne indestår ikke for, at Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps kan eller må bruges i Brugerens hjemland. Brugeren anerkender, at ingen del af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller nogen underliggende oplysninger eller teknologi, eller indholdet af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps må downloades eller på anden måde overføres or genoverføres til (eller til en statsborger eller bosiddende i) lande, der er omfattet af handelsrestriktioner og/eller embargoer i henhold til gældende lovgivning. Ved at gøre brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps Brugeren ovenstående og indestår og garanterer for, at Brugeren ikke har ophold i eller under kontrol af en statsborger eller bosiddende i et sådant land eller som er anført på nogen liste over personer, der er underlagt handelsbegrænsninger (”Begrænsede Personer”). Brugeren anerkender og accepterer desuden, at visse funktioner på Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, såsom kryptering eller godkendelse, kan være underlagt importrestriktioner, hvis Brugeren overfører Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps eller disses indhold fra det land, hvori levering finder sted, og Brugeren er i så fald ansvarlig for overholdelse af alle gældende restriktioner.

12.2 Ansøgning om tilskud, støtte, legater o.lign. kan være underlagt eksport- eller handelsbegrænsninger eller embargoer. På samme måde kan transaktioner med visse Begrænsede Personer eller selskaber være underlagt begrænsninger i henhold til gældende lovgivning. Det er Brugerens eget ansvar at sikre, at dennes transaktioner via Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps overholder gældende eksport- eller handelsbegrænsninger eller embargoer og/eller at dennes transaktioner med visse Begrænsede Personer overholder gældende lovgivning.

12.3 Bruger forpligter sig til at skadesløsholde AdminEaze mod ethvert krav eller retssag mod AdminEaze, Abonnenterne og Administratorer, inkl. omkostninger til juridisk bistand, som skyldes Brugerens brug af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, i strid med gældende eksport- eller handelsbegrænsninger og/eller transaktioner med Begrænsede Personer.

13. TVISTER OG LOVVALG

13.1 Disse Brugerbetingelser, herunder Ansvarsfraskrivelsen og indholdet af Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, er udelukkende underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lov, uden hensyntagen til danske eller andre landes internationalt privatretlige regler.

13.2 Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Brugerbetingelser, og/eller Hjemmesiden, Sub-Domæner, Applikationen og/eller AdminEaze’s Apps, og  som ikke kan løses i mindelighed, er underlagt Retten i Århus, Danmark, som eksklusivt værneting, med forbehold for normal appel efter gældende dansk ret